U bent een particulier


U bezit een te renoveren gebouw in Brussel en u ziet er wel iets in om dit te verhuren aan kansarme gezinnen. .
Na een studie bezorgt Renovassistance u een renovatieplan en een ontwerp van een huurovereenkomst (van minimum 20 jaar,).
Na afloop van de huurovereenkomst bent u zeker dat u uw eigendom in een goede staat van onderhoud terugkrijgt en dat het in waarde is gestegen.
Er bestaan diverse samenwerkingsmogelijkheden, afhankelijk van het feit of u al dan niet over de financiële middelen voor de renovatie beschikt. Welke vorm van samenwerking u ook kiest, u zult de voldoening smaken dat uw eigendom een bijzonder maatschappelijk rendement biedt.

Als u van plan bent om een aanzienlijk bedrag te besteden aan een “maatschappelijke investering”, dan kunt u een gebouw aankopen dat geschikt is voor renovatie. RENOVASSISTANCE kan u adviseren en helpen om het gebouw te renoveren . Het gerenoveerd gebouw zal worden toevertrouwd aanhetbeheer van een erkend sociaal verhuur kantoor.

Met een dergelijke lening, die voor een duur van minimum vijf jaar wordt aangegaan, gaat u akkoord om uw belegging een maatschappelijk rendement te geven, en ontvangt u op de vervaldag uw geïndexeerd kapitaal (gemiddeld max 2%/jaar).

Uw lening wordt vastgelegd in een overeenkomst en wordt gegarandeerd door de geïndexeerde huurgelden die door Renovassistance geïnd bij de huurders van de gerenoveerde woningen, en door gebouwen in ons eigendom. Zie model van ” Leenovereenkomst “.”.


Wijziging voor giften 2020 – De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in de loop van 2020 wordt opgetrokken van 45 naar 60%. Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen.

Op initiatief van sympathisanten werd het Vriendenfonds opgericht van de STICHTING PRONOVASSISTANCE binnen de KONING BOUDEWIJNSTICHTING. Dit maakt het mogelijk om donoren de belastingaftrek aan te bieden en tegelijkertijd de administratieve taken van de Stichting te verminderen.

De bijeengekregen giften zullen ter beschikking staan van de STICHTING PRORENOVASSISTANCE die hiermee zijn verschillende projecten tot een goed einde zal kunnen brengen.

De giften gestort aan de KONING BOUDEWIJNSTIChTING (IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BP0TBEB1) met de gestructureerde mededeling ***018/0790/00042***zullen voorbehouden worden aan projecten die voorgelegd worden door de STICHTING PRO RENOVASSISTANCE. Het Vriendenfonds wordt beheerd door de KONING BOUDEWIJNSTIChTING en drie vrienden aangewezen door RENOVASSISTANCE. Giften van ten minste 40€ per jaar, overgemaakt aan de KONING BOUDEWIJNSTIChTING, genieten van een belastingvermindering van 45% (60% in 2020) op het effectief gestorte bedrag (art.145/33 CIR)..
Dus, om van deze belastingvermindering op giften van 40 € en meer te kunnen profiteren, hoeft u niet rechtstreeks op de rekening van de FONDATION PRO RENOVASSISTANCE te storten.


U kunt Renovassistance aanwijzen als erfgenaam van een gedeelte van uw nalatenschap. Dit bijzondere legaat kan een geldbedrag, of een roerend of onroerend goed zijn. Hiervoor neemt u best contact op met een notaris die u advies zal geven en garant zal staan voor de goede uitvoering van uw wensen.

Minder successie rechten voor Uw erfgenamen, voordelig voor de stichting PRO RENOVASSISTANCE( KLIEK HIER)
Wilt uw deelnemen aan het beheer van de vzw? Wij zijn op zoek naar vaardigheden in technische, accounting, communicatie, juridische, secretariële en IT.

Book your tickets