5

Dernières infos

Jaarverslag 2023

Pour consulter le dernier rapport annuel (2023) : cliquer ICI

renova-picto-03-bleu Hoe u ons kunt steunen

Renovassistance helpen betekent gezinnen met een bescheiden inkomen helpen om waardig te wonen voor een betaalbare huur.

Voor elk project dekken de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BIM tot 22% van de totale kosten. De financiering van het saldo kan alleen worden overwogen op basis van financiële donaties et de leningen met een gemaximeerde rente.

Als u een particulier bent

Met een gift

Via de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds van de Vrienden van de Stichting Pro Renovassistance is opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting om donateurs déduction fiscale te bieden en tegelijkertijd de administratieve taken van de Stichting te verminderen.

De ingezamelde donaties zullen ter beschikking worden gesteld van de Stichting Pro Renovassistance om haar in staat te stellen haar verschillende projecten succesvol uit te voeren.

Het Fonds van de Vrienden van de Stichting Pro Renovassistance wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en drie vrienden die door de vzw Renovassistance zijn aangewezen. Giften van minimaal 40 € per jaar aan de Koning Boudewijnstichting genieten een belastingvermindering van 45% van het effectief betaalde bedrag (art. 145/33 WIB).

U bezit een gebouw in Brussel dat gerenoveerd moet worden en u bent bereid het te verhuren aan kansarme gezinnen.

Na evaluatie zal Renovassistance u een renovatieplan en een huurproject van minimaal twintig jaar voorleggen. Aan het einde van de huurperiode bent u er zeker van dat uw eigendom goed onderhouden en verbeterd zal worden opgeleverd.

Er zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden beschikbaar, afhankelijk van of u de middelen heeft voor renovatie of niet.

Ongeacht de gekozen samenwerkingsvorm, zult u tevreden zijn om te zien dat uw gebouw een bijzonder waardevolle sociale impact heeft.

Als u bereid bent een aanzienlijk bedrag te investeren in een "sociale investering", kunt u een pand kopen dat gerenoveerd moet worden. Renovassistance kan u dan adviseren en assisteren bij de renovatie en het verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor.

Met een dergelijke lening, verstrekt voor een minimale periode van vijf jaar, stemt u ermee in om een sociale opbrengst aan uw investering toe te kennen, terwijl u op lange termijn een kapitaal terugkrijgt dat geïndexeerd wordt volgens de gezondheidsindex met een maximum van 2%.

Uw lening wordt vastgelegd in een overeenkomst en is gegarandeerd door de geïndexeerde huurinkomsten die Renovassistance ontvangt van huurders van gerenoveerde woningen, evenals door de eigendom van de gebouwen. Zie het voorbeeld van de leningsovereenkomst.

U kunt Renovassistance aanwijzen als begunstigde van een deel van uw nalatenschap. Dit specifieke legaat kan betrekking hebben op een geldbedrag, roerende of onroerende goederen. Neem contact op met uw notaris die u zal adviseren en ervoor zal zorgen dat uw wensen correct worden uitgevoerd.

Uw lening wordt vastgelegd in een overeenkomst en is gegarandeerd door de geïndexeerde huurinkomsten die Renovassistance ontvangt van huurders van gerenoveerde woningen, evenals door eigendom van de gebouwen. Zie het voorbeeld van de leningsovereenkomst.

Meer voor uw erfgenamen - meer middelen voor een vzw of een stichting van openbaar nut - minder successierechten voor de belastingdienst! 

Meer informatie

Wilt uw deelnemen aan het beheer van de vzw? Wij zijn op zoek naar vaardigheden in technische, accounting, communicatie, juridische, secretariële en IT.

renova-picto-01-bleu Hoe u ons kunt steunen

U vertegenwoordigt een onderneming

Renovassistance biedt uw onderneming een nauw en realistisch partnerschap – in drie vormen – volgens uw imago, uw specifieke kenmerken en capaciteiten.

Drie mogelijkheden :

Uw onderneming kan Renovassistance structureel steunen via financiële hulp, via een eenmalige of terugkerende lening die terugbetaalbaar is tegen indextarief (zie model van “Leenovereenkomst“), ofwel via een fiscaal aftrekbare gift.

Uw onderneming kan Renovassistance – permanente of eenmalige – financiële of materiële steun verlenen zodat wij materiaal, uitrusting en diensten kunnen aankopen die nodig zijn voor de werken op een van onze werven.

Bekijk de lijst met bouwplaatsen

Uw onderneming wil van nabij betrokken worden bij de renovatie van een bepaald gebouw, of bij een of ander specifiek aspect van de ondernomen renovatie (ramen, deuren, verwarming …).

Bekijk de lijst met bouwplaatsen

renova-picto-01-bleu Onze actie ondersteunen

Renovassistance helpen betekent gezinnen met een bescheiden inkomen helpen om fatsoenlijk te wonen voor een betaalbare huur.

Voor elk project dekken de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BIM tot 22% van de totale kosten. De financiering van het saldo kan alleen worden overwogen op basis van financiële donaties, of leningen met een gemaximeerde rente.

Ons team is 100% vrijwillig.

* De ingezamelde donaties zullen ter beschikking worden gesteld van de Stichting Pro Renovassistance, via de Koning Boudewijnstichting.

Ontvang onze nieuwsbrief