Klik op een van de onderstaande namen

Stichting Pro Renovassistance
Ieder zijn Woning 
Koning Boudewijnstichting
Stichting NIF om humanitaire projecten te steunen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Renovatiepremies
Nationale Loterij
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Het “Réseau Financement Alternatif”
Europese Commissie

&nbsp

Donorinfo
Habitat et Humanisme
GIVE EUR-HOPE (GEH)


 

Stichting Pro RenovassistanceStihting Pro Renovassistance


&nbsp

De stichting steunt diverse initiativen en acties ter bevordering van het aanbod degelijke woningen voor personnen en gezinnen met een laag inkomen, tegen voorwaarden in overeenstemming met hun inkomen. www.prorenovassistance.be


Ieder zijn Woning  Ieder zijn woning (IzW) is een sociaal verhuurkantoor dat is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Ieder zijn woning (IzW) is een sociaal verhuurkantoor dat is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft als doel om mensen die niet over de middelen beschikken om op de gewone verhuurmarkt een woning te vinden een degelijke woning te huur aan te bieden die beantwoordt aan de criteria van bewoonbaarheid van het gewest en dat tegen een zo laagdrempelig mogelijke huurprijs. De kandidaturen worden uitsluitend ingediend door sociale diensten waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. De eigenaars die hun medewerking wensen te verlenen aan dit maatschappelijk project vertrouwen hun eigendom aan IzW toe en geven IzW een beheersmandaat.

&nbsp

In ruil hiervoor garandeert IzW een aantal diensten zoals het afsluiten van huurovereenkomsten, het innen van huurgelden, de garantie dat de huur wordt betaald, zelfs als de woning niet bewoond is, het onderhoud van de woning, enz.   www.logementpourtous.be


Koning BoudewijnstichtingKoning Boudewijnstichting


Huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor de sociale integratie van kansarmen en neemt derhalve een prominente plaats in bij de activiteiten van de stichting.

&nbsp

De Koning Boudewijnstichting heeft RENOVASSISTANCE al ondersteund bij verschillende realisaties. Zij heeft diverse projecten opgenomen op de lijst van activiteiten die zij ondersteunt. http://www.kbs-frb.be 


Stichting NIF om humanitaire projecten te steunen Stichting NIF om humanitaire projecten te steunen


In 1991 beslist een belgisch koppel, reeds overleden, om het vruchtgebruik van een groot deel van hun fortuin opgebouwd door hard te werken aan anderen te geven.

&nbsp

Dit is nu de Stichting NIF geworden  om humanitaire projecten te steunen. De Stichting heeft reeds financieel de realisatie van verschillende projecten van Renovassistance  gesteund.

www.fondation-nif.com


Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Renovatiepremies Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Sinds 1990 kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest premies (renovatie + BIM)  toe aan vzw’s die werken aan sociale integratie via de huisvesting van kansarmen. Deze premies bedragen gemiddeld 20 tot 30% van het totale bedrag van de renovatiekosten die door RENOVASSISTANCE werden begroot, honoraria van de architect en BTW inbegrepen.

&nbsp

Rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van een renovatie door de privé-sector en de kostprijs van werken in openbare aanbesteding, en rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van de renovatie en die van een nieuw gebouw, kunnen we stellen dat elke euro die door de overheid in premies wordt geïnvesteerd gemiddeld vijf keer meer woningen oplevert dan een euro die door de overheid in sociale woningen wordt geïnvesteerd. De premies zijn ook toegankelijk voor privé-personen die al dan niet hun woning zelf betrekken.   .http://www.huisvesting.irisnet.be


Nationale LoterijDe Nationale Loterij heeft ons een subsidie verleend voor de renovatie van een gebouw


&nbsp

De Nationale Loterij heeft ons in 2009 een aanzienlijke subsidie toegestaan – 37.500€ voor de renovatie van het gebouw “Vandeweyerstraat 41” htps://www.nationale-loterij.be/nl


BBROLe RBDH / BBROW (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat / Brusselse Bond voor het Recht op Wonen) est une coordination d’une cinquantaine d’associations bruxelloises ( dont Renovassistance) qui oeuvrent, chacune sur son terrain, pour la réalisation du droit au logement pour chaque Bruxellois.


De RBDH / BBROW (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat) is een samenwerkingsverband van een vijftigtal Brusselse verenigingen die, elk op hun domein, ijveren voor de realisatie van het recht op wonen van alle Brusselaars.

&nbsp

Hun voornaamste doelstelling is de verwezenlijking van artikel 23 van de grondwet: “Ieder heeft het recht op een behoorlijke huisvesting”. Met dat doel voor ogen belegt het samenwerkingsverband regelmatig vergaderingen waarop afgevaardigden van deze verenigingen aanwezig zijn, en organiseert het diverse thematische werkgroepen en opleidingen die bestemd zijn voor maatschappelijke werkers en vrijwilligers van de sector. http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=nl


Réseau Financement AlternatifLe Réseau Financement Alternatif veut affirmer que par la Finance Ethique & Solidaire, il est dorénavant possible de concilier performance et bien commun, économie et respect de l’environnement, argent et humanité.

&nbsp


&nbsp

De verzoening tussen ethiek, solidariteit en geld. https://www.financite.be/fr/


Europese Commissie In 1996 ontving Renovassistance 2 subsidies van de Europese Commissie:


In 1996 ontving Renovassistance 2 subsidies van de Europese Commissie:

– 115.980,28 ecu voor de renovatie in de Hollandstraat

&nbsp

– 126.289,64 ecu voor de renovatie in de De Meersmanstraat
(1 ecu = 1 euro)

Habitat et HumanismeHabitat et Humanisme crée de nouveau logement qui seront vendus à des particulier squi devront les mettre à disposition d'une Agence Immobilière Sociale.


&nbsp

De stichting “Habitat en Humanisme” bestaat sinds enkele jaren in België en de beweging is actief sinds 1985  in Frankrijk met 43 lokale verenigingen die tot doel hebben gezinnen in een precaire situatie te huisvesten en de sociale banden in de steden aan te halen. www.habitat-humanisme.be


Donorinfo Donorinfo


Donorinfo is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die accurate en objectieve informatie biedt aan iedereen die een hulpverlenende organisatie op welke manier ook wenst te ondersteunen.

&nbsp

Donorinfo heeft tot doel deze informatie op een zo transparant mogelijke wijze weer te geven. Zo kan de schenker in functie van zijn eigen criteria een keuze maken uit een divers aanbod van meer dan 220 goede doelen die personen in nood helpen. http://www.donorinfo.be/nl


GIVE EUR-HOPE (GEH) GIVE EUR-HOPE (GEH)


EUR-HOPE (GEH) is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft de concrete solidariteit van het personeel van Europese instituten te bevorderen met de mensen, gezinnen of sociale groepen van de landen van de Europese Unie die in armoede leven en sociale uitsluiting. www.giveeurhope.eu