(klik op de naam)

Stichting Pro Renovassistance
Donorinfo
GIVE EUR-HOPE
Community land trust Brussel

 

Stichting PRO RENOVASSISTANCE  De stichting steunt diverse initiativen en acties ter bevordering van het aanbod degelijke woningen voor personnen en gezinnen met een laag inkomen, tegen voorwaarden in overeenstemming met hun inkomen.

www.prorenovassistance.be

Ieder zijn woning 

 Scheikundigestraat 34-36 bus 10
B-1070 Brussel
Tel.: 02 524 54 30
Fax: 02 524 55 16
e.mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
www.logementpourtous.be

 Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Ieder zijn woning (IzW) is een sociaal verhuurkantoor dat is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft als doel om mensen die niet over de middelen beschikken om op de gewone verhuurmarkt een woning te vinden een degelijke woning te huur aan te bieden die beantwoordt aan de criteria van bewoonbaarheid van het gewest en dat tegen een zo laagdrempelig mogelijke huurprijs. De kandidaturen worden uitsluitend ingediend door sociale diensten waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. De eigenaars die hun medewerking wensen te verlenen aan dit maatschappelijk project vertrouwen hun eigendom aan IzW toe en geven IzW een beheersmandaat. In ruil hiervoor garandeert IzW een aantal diensten zoals het afsluiten van huurovereenkomsten, het innen van huurgelden, de garantie dat de huur wordt betaald, zelfs als de woning niet bewoond is, het onderhoud van de woning, enz.

http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article964

Koning Boudewijnstichting

Huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor de sociale integratie van kansarmen en neemt derhalve een prominente plaats in bij de activiteiten van de stichting.

De Koning Boudewijnstichting heeft RENOVASSISTANCE al ondersteund bij verschillende realisaties.

Zij heeft diverse projecten opgenomen op de lijst van activiteiten die zij ondersteunt.

http://www.kbs-frb.be 

 

Stichting Nif om humanitaire projecten te steunen

In 1991 beslist een belgisch koppel, reeds overleden, om het vruchtgebruik van een groot deel van hun fortuin opgebouwd door hard te werken aan anderen te geven.

Dit is nu de Stichting NIF geworden  om humanitaire projecten te steunen. De Stichting heeft reeds financieel de realisatie van verschillende projecten van Renovassistance  gesteund.
 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Renovatiepremies  

Sinds 1990 kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest renovatiepremies toe aan vzw's die werken aan sociale integratie via de huisvesting van kansarmen. Deze premies bedragen gemiddeld 20 tot 30% van het totale bedrag van de renovatiekosten die door RENOVASSISTANCE werden begroot, honoraria van de architect en BTW inbegrepen.

Rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van een renovatie door de privé-sector en de kostprijs van werken in openbare aanbesteding, en rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van de renovatie en die van een nieuw gebouw, kunnen we stellen dat elke euro die door de overheid in premies wordt geïnvesteerd gemiddeld vijf keer meer woningen oplevert dan een euro die door de overheid in sociale woningen wordt geïnvesteerd.

De premies zijn ook toegankelijk voor privé-personen die al dan niet hun woning zelf betrekken.

http://www.huisvesting.irisnet.be

 logo-NL

De Nationale Loterij heeft ons in 2009 een aanzienlijke subsidie toegestaan - 37.500€ voor de renovatie van het gebouw "Vandeweyerstraat 41"

 http://www.loterie-nationale.be 

RBDH / BBROW

De RBDH / BBROW (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat / Brusselse Bond voor het Recht op Wonen) is een samenwerkingsverband van een vijftigtal Brusselse verenigingen die, elk op hun domein, ijveren voor de realisatie van het recht op wonen van alle Brusselaars.

Hun voornaamste doelstelling is de verwezenlijking van artikel 23 van de grondwet: "Ieder heeft het recht op een behoorlijke huisvesting". Met dat doel voor ogen belegt het samenwerkingsverband regelmatig vergaderingen waarop afgevaardigden van deze verenigingen aanwezig zijn, en organiseert het diverse thematische werkgroepen en opleidingen die bestemd zijn voor maatschappelijke werkers en vrijwilligers van de sector.

http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=nl

Reseau Financement alternatif

De verzoening tussen ethiek, solidariteit en geld.

http://www.financité.be  

Europese Commissie

In 1996 ontving Renovassistance 2 subsidies van de Europese Commissie:

- 115.980,28 ecu voor de renovatie in de Hollandstraat
- 126.289,64 ecu voor de renovatie in de De Meersmanstraat
(1 ecu = 1 euro)

 

Donorinfo is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die accurate en objectieve informatie biedt aan iedereen die een hulpverlenende organisatie op welke manier ook wenst te ondersteunen.
Donorinfo heeft tot doel deze informatie op een zo transparant mogelijke wijze weer te geven. Zo kan de schenker in functie van zijn eigen criteria een keuze maken uit een divers aanbod van meer dan 220 goede doelen die personen in nood helpen.

www.donorinfo.be

info Renovassistance  : hier klikken

2017 Copyright Renovassistance Links en partners.
Powered by Joomla 1.7 Templates