Ons helpen

Onze gecontroleerde rekeningen worden in alle transparantie gepubliceerd :klik HIER  

 

1. U bent privé-persoon  (voor een onderneming : klik hier)

Door een gebouw of een appartement ter beschikking te stellen

U bezit een te renoveren gebouw in Brussel en u ziet er wel iets in om dit te verhuren aan kansarme gezinnen. Na een studie bezorgt Renovassistance u een renovatieplan en een ontwerp van een huurovereenkomst (van minimum 20 jaar,). Na afloop van de huurovereenkomst bent u zeker dat u uw eigendom in een goede staat van onderhoud terugkrijgt en dat het in waarde is gestegen. Er bestaan diverse samenwerkingsmogelijkheden, afhankelijk van het feit of u al dan niet over de financiële middelen voor de renovatie beschikt. Welke vorm van samenwerking u ook kiest, u zult de voldoening smaken dat uw eigendom een bijzonder maatschappelijk rendement biedt.

 

• Door de aankoop van een gebouw dat u ons ter beschikking stelt

Als u van plan bent om een aanzienlijk bedrag te besteden aan een "maatschappelijke investering", dan kunt u een gebouw aankopen dat geschikt is voor renovatie. RENOVASSISTANCE kan u adviseren en helpen om het gebouw te renoveren . Het gerenoveerd gebouwzal worden toevertrouwd aanhetbeheer vaneen erkend sociaal verhuur kantoor

 

Door een renteloze lening die tegen indextarief wordt terugbetaald

Met een dergelijke lening, die voor een duur van minimum vijf jaar wordt aangegaan, gaat u akkoord om uw belegging een maatschappelijk rendement te geven, en ontvangt u op de vervaldag uw geïndexeerd kapitaal. Uw lening wordt vastgelegd in een overeenkomst en wordt gegarandeerd door de geïndexeerde huurgelden die door Renovassistance worden geïnd bij de huurders van de gerenoveerde woningen, en door de drie gebouwen in ons eigendom. Zie model van " Leenovereenkomst ".

Door een gift - U kunt een eenmalige gift storten of uw bank opdracht geven om maandelijks of driemaandelijks een gift over te maken

=> op rekening BE98.5230.4209.9893 van de STICHTING PRO RENOVASSISTANCE".

=> IBAN code : BE98 5230 4209 9893

=> BIC code   : TRIO BE BB

 

Door een roerend of onroerend legaat 

U kunt Renovassistance aanwijzen als erfgenaam van een gedeelte van uw nalatenschap.

Dit bijzondere legaat kan een geldbedrag, of een roerend of onroerend goed zijn. Hiervoor neemt u best contact op met een notaris die u advies zal geven en garant zal staan voor de goede uitvoering van uw wensen.

.

 Het duo-legaat : minder successie rechten voor Uw erfgenamen, voordelig voor de stichting PRO RENOVASSISTANCE

.

Participatie in het beheer van de vzw 

Wilt u deelnemen aan het beheer van de vzw? Wij zijn op zoek naar vaardigheden in technische, accounting, communicatie, juridische, secretariële en IT.

 

2. U bent een onderneming

Renovassistance biedt uw onderneming een nauw en realistisch partnerschap – in drie vormen – volgens uw imago, uw specifieke kenmerken en capaciteiten.

Mecenaat

Uw onderneming kan Renovassistance structureel steunen via financiële hulp, via een eenmalige of terugkerende lening die terugbetaalbaar is tegen indextarief (zie model van "Leenovereenkomst"), ofwel via een fiscaal aftrekbare gift,

Sponsoring

Uw onderneming kan Renovassistance - permanente of eenmalige - financiële of materiële steun verlenen zodat wij materiaal, uitrusting en diensten kunnen aankopen die nodig zijn voor de werken op een van onze werven.

Peterschap

Uw onderneming wil van nabij betrokken worden bij de renovatie van een bepaald gebouw, of bij een of ander specifiek aspect van de ondernomen renovatie (ramen, deuren, verwarming ...). Zie werflijst.

Volgens de wens van uw onderneming kan elk van deze vormen van partnerschap al dan niet bekend worden gemaakt, zodat u kunt genieten van het best mogelijke "rendement" van uw steun aan Renovassistance.

 

De onderneming kan het publicitaire aspect van haar hulp of het verband tussen de eigen activiteiten en de prestaties in natura ten gunste van Renovassistance in de verf zetten. In beide gevallen zijn de beroepskosten fiscaal aftrekbaar, maar wordt de BTW op de totale gestorte som wel aangerekend.

 

 

2017 Copyright Renovassistance Helpen.
Powered by Joomla 1.7 Templates