Doelstellingen

Renovassistance is actief op 3 niveaus:

Sociaal - RENOVASSISTANCE wil de uitgaven voor huisvesting (huur + kosten) van een gezin beperken tot maximaal 30% van het gezinsinkomen.

Op die basis wordt elke kandidatuur beoordeeld door maatschappelijk werkers. Wanneer de geselecteerde gezinnen zich eenmaal in de woning gevestigd hebben, worden ze begeleid bij hun maatschappelijke ontwikkeling.

Het beheer van de gerenoveerde huurwoningen wordt toevertrouwd aan "Ieder zijn woning", een erkend sociaal verhuurkantoor.

Technisch - RENOVASSISTANCE kan een degelijke en verzorgde renovatie doorvoeren dankzij de samenwerking met twee groepen: enerzijds de leden van haar raad van bestuur, die gekwalificeerd zijn en ervaring hebben met de renovatie van oude gebouwen en die allen als vrijwilligers werken, en anderzijds architecten en bedrijven die hun diensten tegen de beste voorwaarden aanbieden.

Financieel - RENOVASSISTANCE zoekt onbewoonde of onbewoonbaar geworden panden die via een langdurige huurovereenkomst ter beschikking kunnen worden gesteld. De vzw verbindt zich tot een "sociaal" partnership met de eigenaar, die vaak tevreden is met een symbolische vergoeding, vanuit het besef dat zijn pand aan het einde van de huurovereenkomst in een gevoelig betere staat zal terugkrijgen, en dat hij geen bijkomende kosten noch zorgen heeft, zowel tijdens de renovatie als tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Renovassistance is altijd voor een dubbele uitdaging geplaatst :

==> we hebben panden nodig die geschikt zijn voor huisvesting tegen een aanvaardbare kostprijs

==> we moeten over de middelen beschikken om er de studies en renovatiewerken mee te financieren.

We ontvangen geen enkele ondersteunende en vaste subsidie.

Ons vrijwilligersteam neemt het administratieve en financiële beheer van de werf op zich, evenals de coördinatie en het zoeken naar financiële middelen en partners.

2017 Copyright Renovassistance Doelstellingen.
Powered by Joomla 1.7 Templates