U bent een particulier


U bezit een te renoveren gebouw in Brussel en u ziet er wel iets in om dit te verhuren aan kansarme gezinnen. Na een studie bezorgt Renovassistance u een renovatieplan en een ontwerp van een huurovereenkomst (van minimum 20 jaar,).

Na afloop van de huurovereenkomst bent u zeker dat u uw eigendom in een goede staat van onderhoud terugkrijgt en dat het in waarde is gestegen.

Er bestaan diverse samenwerkingsmogelijkheden, afhankelijk van het feit of u al dan niet over de financiële middelen voor de renovatie beschikt. Welke vorm van samenwerking u ook kiest, u zult de voldoening smaken dat uw eigendom een bijzonder maatschappelijk rendement biedt.

Als u van plan bent om een aanzienlijk bedrag te besteden aan een “maatschappelijke investering”, dan kunt u een gebouw aankopen dat geschikt is voor renovatie. RENOVASSISTANCE kan u adviseren en helpen om het gebouw te renoveren . Het gerenoveerd gebouwzal worden toevertrouwd aanhetbeheer vaneen erkend sociaal verhuur kantoor.

Met een dergelijke lening, die voor een duur van minimum vijf jaar wordt aangegaan, gaat u akkoord om uw belegging een maatschappelijk rendement te geven, en ontvangt u op de vervaldag uw geïndexeerd kapitaal.

Uw lening wordt vastgelegd in een overeenkomst en wordt gegarandeerd door de geïndexeerde huurgelden die door Renovassistance worden geïnd bij de huurders van de gerenoveerde woningen, en door de drie gebouwen in ons eigendom. Zie model van ” Leenovereenkomst “.

U kunt een eenmalige gift storten of uw bank opdracht geven om maandelijks of driemaandelijks een gift over te makenop rekening BE98.5230.4209.9893 van de STICHTING PRO RENOVASSISTANCE.

IBAN code : BE98 5230 4209 9893

BIC code   : TRIO BE BB

U kunt Renovassistance aanwijzen als erfgenaam van een gedeelte van uw nalatenschap.

Dit bijzondere legaat kan een geldbedrag, of een roerend of onroerend goed zijn. Hiervoor neemt u best contact op met een notaris die u advies zal geven en garant zal staan voor de goede uitvoering van uw wensen.

.

Minder successie rechten voor Uw erfgenamen, voordelig voor de stichting PRO RENOVASSISTANCE( klik hier)
Wilt uw deelnemen aan het beheer van de vzw? Wij zijn op zoek naar vaardigheden in technische, accounting, communicatie, juridische, secretariële en IT.