TV Brussel - Brusselnieuws.be -donderdag 22 oktober 2009
Koning Albert steunt renovatie voor betaalbare woningen
réunion

Anderlecht - Hoog bezoek voor een kleine vzw. Koning Albert heeft de vrijwilligers van Renovassistance vanmorgen een hart onder de riem gestoken. De vereniging draagt al 20 jaar zijn steentje bij om het schrijnende tekort aan sociale woningen in Brussel op te vangen.

Koning Albert nam deel aan een werkvergadering van Renovassistance in Anderlecht. Onderwerp is het enorme tekort aan goedkope woningen in Brussel.

Vorstelijk bezoek is geen alledaagse gebeurtenis voor Renovassistance. "Dat is erg bemoedigend", zegt Philippe Jacques van Renovassistance. "We hopen dat hierdoor nog meer mensen geïnteresseerd raken voor ons werk."

Renovassistance renoveert al 20 jaar vervallen panden in het Brussels Gewest. Bedoeling is om ze om te toveren tot duurzame kwaliteitswoningen voor mensen met een laag inkomen. De huur bedraagt de helft van de marktprijs.

Renovassistance zoekt de nodige fondsen en beheert de renovatie. Er zijn negen vrijwilligers, de meesten zijn gepensioneerden.

Renovassistance heeft twintig afgewerkte panden op haar palmares, goed voor 100 bewoners. Een peulschil. In het gewest komt 30.000 sociale woningen tekort.

"Ons werk is een druppel in de grote oceaan. Maar toch is het niet verwaarloosbaar", aldus Philippe Jacques.