Het Nieuwsblad dd 23/10/2009


Koning Albert bezoekt Renovassistance

Anderlechtse vzw renoveert huizen in Brussel voor sociaal zwakkeren
reunion de travail

ANDERLECHT - Koning Albert heeft een bezoek gebracht aan de Anderlechtse vzw Renovassistance. De vzw renoveert al twintig jaar panden in Brussel, om ze te verhuren aan sociaal zwakkeren.

De vzw legt zich vooral toe op de renovatie van privéwoningen of gebouwen die vaak in heel slechte staat zijn. 'We renoveren woningen gratis op voorwaarde dat ze voor twintig jaar verhuurd worden aan sociaal zwakkeren, aan een lagere huurprijs', zegt Ludovic Vandeputte, voorzitter van vzw Renovassistance. 'Voor eigenaars is het interessant omdat we maar liefst 150.000 à 400.000 euro investeren in de woning. Daar tegenover staat wel dat de eigenaar zijn woning moet verhuren aan een huurpijs, die gemiddeld 40 procent lager zal zijn. Dat moet voor een periode van twintig jaar zijn, zodat we de kosten eruit kunnen halen. De eigenaar krijgt wel de garantie dat hij elke maand de huur krijgt.' Voor de huurder is het ook interessant omdat hij een mooie woning kan huren voor weinig geld. Al zijn er ook voorwaarden voor kandidaat-huurders. 'Het inkomen van de kandidaat-huurders mag niet meer bedragen dan 80 procent van de toegelaten bedragen in de sociale sector', zegt Ludovic Vandeputte. 'Het bedrag dat aan huur betaald wordt, mag niet meer bedragen dan 30 procent van het gezinsinkomen.'

Renovassistance heeft het beheer van haar gebouwen toevertrouwd aan het sociaal verhuurkantoor 'Ieder zijn woning'. Dat verhuurkantoor staat in voor de selectie van de huurders. Het verhuurkantoor helpt ook bij het vinden van oplossingen indien er zich problemen zouden stellen. Sinds haar oprichting renoveerde de vzw Renovassistance ruim 22 panden tot 69 wooneenheden en een nachtasiel. De gerenoveerde panden liggen uitsluitend in het Brussels Gewest, onder meer in Brussel, Anderlecht, Sint-Gillis, Schaarbeek, Vorst en Molenbeek. 'Dankzij onze inspanningen konden tot nu toe ruim driehonderd personen in degelijke omstandigheden gehuisvest worden, tegen een huurprijs die aangepast is aan hun inkomen', zegt Ludovic Vandeputte. Eind 2008 bedroeg het totaal van de investeringen door Renovassistance 5,7 miljoen euro, waarvan 30 procent gedekt werd door subsidies van het Brussels Gewest. Renovassistance krijgt ook subsidies van de Europese Commissie. Buiten de subsidies van de overheid bestaan de middelen van Renovassistance uit onder meer giften van privépersonen. De volgende twee jaar staan er vijf nieuwe projecten op stapel in het Brussels Gewest, voor in totaal 14 bijkomende wooneenheden.

Meer informatie op www.renovassistance.be