2006 – Sint-Nikolaasstraat 16 te1120 Brussel (Pro Renovassistance)

Année de la rénovation : 2006

Propriétaire : Pro Renovassistance stichting (sinds 2009)

Type de convention : vruchtgebruik 15 jaar (vanaf 2009)

Coût de la rénovation : 132.000 €

Subsides reçus : 14.000 €

Solde financé par RENOVASSISTANCE : 118.000 €

Surface brute : 133 m²

Nombre total de logements :

1 eengezinswoning met 3 kamers

Documentation :

In 2009 heeft Renovassistance vzw  gebouwen ingebracht in de Stichting Pro Renovassistance.

Het betreft gebouwen waarvan Renovassistance eigenaar was geworden door schenking of door aankoop van personen die wensten dat hun eigendom een sociale bestemming kreeg.

Renovassistance vzw, die deze gebouwen heeft gerenoveerd, behoudt het vruchtgebruik tot 2024 en de gebouwen zijn een waarborg voor de leeners.

 

 

Print your tickets