juillet 2016 - Connaître le Community Land Trust  BXL

cliquer ICI (vidéo)

et ICI

------------------------------------------------------------

juin 2016 - bulletin d'information n°15

cliquer ici

------------------------------------------------------------

rapport annuel 2015 - jaarverslag 2015

cliquer ici - klik hier 

------------------------------------------------------------

Présentation à l'assemblée générale du 26/04/2016

Presentatie aan de Algemene Vergadering van 26/04/2016

cliquer ici - klik hier

------------------------------------------------------------

Nouveaux projets - Nieuwe projecten

av d'Itterbeek - Itterbeeklaan

bld Van Haelen - Van Haelenstraat

rue des Quatre Vents - Vierwindenstraat

cliquer ici - klik hier

------------------------------------------------------------

25/03/2016

rue d'Anethan - Anethanstraat

Nous venons de recevoir le permis d'urbanisme

We  kregen net de  bouwvergunning

Les travaux vont pouvoir commencer !

Werk kan nu beginnen !

Nouveaux - Nieuw
L'asbl Renovassistance est née en 1988 de la rencontre de quelques personnes interpellées par le problème du logement des plus démunis à Bruxelles et décidées à mettre en commun leurs compétences et leurs efforts pour procurer un logement  sain et décent, aux meilleurs coûts, à des familles particulièrement défavorisées. Partant de l'observation qu'il existe à Bruxelles un nombre important de maisons abandonnées qui se dégradent, tandis que beaucoup de personnes ne trouvent pas de logement ou sont obligées de vivre dans des logements insalubres, RENOVASSISTANCE a décidé de rénover de tels immeubles. A l'heure actuelle, RENOVASSISTANCE a à son actif la rénovation de plus de 100 logements. Son activité a été primée par la Fondation Roi Baudouin        
Notre histoire
  De vzw Renovassistance werd opgericht in 1988, toen enkele mensen die begaan waren met het huisvestingsprobleem van behoeftigen in Brussel vastbesloten de handen in elkaar sloegen om zich met al hun kennis en vaardigheden samen in te zetten voor hetzelfde doel: tegen een redelijke prijs gezonde en degelijke huisvesting verschaffen aan kansarme gezinnen. Uitgaande van de vaststelling dat er in Brussel een heleboel leegstaande woningen aan het verkrotten zijn, terwijl veel mensen geen huisvesting vinden of verplicht zijn om voor ongezonde woningen te kiezen, heeft Renovassistance beslist om dergelijke woningen te renoveren. Momenteel heeft Renovassistance meer dan 100 panden vernieuwd. Voor haar activiteiten kreeg de vzw een prijs van de Koning Boudewijnstichting.  
Onze geschiedenis
Renovassistance agit sur 3 plans: Social - RENOVASSISTANCE vise à limiter les dépenses de logement (loyer + charges) d'une famille locataire à un maximum de 30% de ses revenus. Sur cette base, chaque candidature est évaluée par des travailleurs sociaux. Et, dès leur installation, les familles sélectionnées sont accompagnées dans leur évolution sociale. La gestion locative des immeubles rénovés est confiée à " Logement Pour Tous", agence immobilière sociale
Nos objectifs
Renovassistance is actief op 3 niveaus: Sociaal - RENOVASSISTANCE wil de uitgaven voor huisvesting (huur + kosten) van een gezin beperken tot maximaal 30% van het gezinsinkomen. Op die basis wordt elke kandidatuur beoordeeld door maatschappelijk werkers. Wanneer de geselecteerde gezinnen zich eenmaal in de woning gevestigd hebben, worden ze begeleid bij hun maatschappelijke ontwikkeling. Het beheer van de gerenoveerde huurwoningen wordt toevertrouwd aan "Ieder zijn woning", een erkend sociaal verhuurkantoor.
Doelstellingen
maisonsbis.jpg
2016 Copyright Renovassistance renovassistance asbl.
Powered by Joomla 1.7 Templates